Poznaj swoją wartość

Motto Zrozumieć i pokochać siebie, by mądrze kochać innych

 Człowiek od zarania szukał sposobu, aby być szczęśliwym. Dotyczyło to wszystkich kultur i każdego czasu w historii ludzkości. Już starożytni odkryli, że sposobem na to jest odkrycie swojej wartości. Dzieje się to przez poznawanie samego siebieAle co to znaczy w praktyce? Na czym owo poznawanie siebie ma polegać? Jak to zrobić?

Poszukiwanie własnej wartości i sensu życia, czyli prawdy o sobie, nie jest wiedzą tajemną czy nieosiągalnym celem. O ile jednak starożytni potrafili rozwiązać zagadkę poznawania siebie, o tyle współczesny człowiek ma z tym kłopot. Odrzuciwszy bowiem autorytety i mistrzów życia chce być punktem odniesienia dla samego siebie. I tak wpada w pułapkę. Zagubiony stara się zapewnić sobie szczęście lokując je w innych ludziach, w dobrach materialnych lub w doczesnych i wymiernych wartościach.

Nie tam jednak tkwi źródło spełnionego i wypełnionego sensem życia. To nie prowadzi do odkrycia faktycznej wartości przez autentyczne poznanie siebie.

Szczęście rzeczywiście tkwi W KAŻDYM Z NAS, ale droga do odnalezienia go w sobie to wysiłek. Wymaga decyzji, pokory, cierpliwości i… mentora. Pierwsze wymogi są po stronie szukającego. Drugi warunek to wybór przewodników, mistrzów, gdyż tylko ci, którzy idą drogą ku sobie, mogą innym wskazać sposób, JAK na nią wejść i na niej wytrwać, bo poznawanie siebie to proces.

Warsztat „Poznaj swoją wartość!” jest integralną propozycją znalezienia odpowiedzi na to najważniejsze egzystencjalne pytanie: Kim jestem? A obok niego stoją dwa równie istotne: Skąd przychodzę? i Dokąd zmierzam? Znajdując siebie, odpowiesz także na nie.

Zapraszam Cię w fascynującą podróż ku samemu sobie i ku innym.

Poznaj swoją wartość, a dowiesz się KIM jesteś!

Mira Jankowska