Czarne Motywacyjne Flatlay Zdjęcie w tle na Facebooka – finanse (1)

Już niebawem, bo 21 czerwca rozpocznie się drugi rok Szkoły Animatora, osoby które nie ukończyły jeszcze drugiego roku, a mają ukończony pierwszy rok, mogą dołączyć do grupy i ukończyć rekolekcje Szkoły Animatora, po wcześniejszym zgłoszeniu tego pani Marioli Żylińskiej, nr. do sekretariatu  504 329 638.

Prosimy o możliwie szybką decyzję (najpóźniej do końca kwietnia).