WIZYTÓWKA BLIŻEJ

Dzięki warsztatom Bliżej – pełna łączność możesz wzmocnić swoje ojcowskie umiejętności i stawać się bohaterami dla swoich dzieci.

Warsztat „Bliżej” ma na celu przekazanie metod pogłębiania relacji ojciec – dziecko.

Zajęcia opierają się na czterech filarach efektywnego ojcostwa, do których zalicza się: zaangażowaniestałośćznajomość dziecka i opiekuńczość.


Warsztaty rozpoczną się w sobotę – 29 czerwca 2024 roku o godz. 9.00, zakończenie o godz. 17.00

Przyjęcie uczestników na recepcji od godz. 8.00.

Warsztaty przeprowadzi Trener Tato.Net.

Zapewniamy materiały szkoleniowe dla uczestników poza tym obiad oraz serwis kawowy.

W warsztatach może uczestniczyć maksymalnie 20 osób.

Zapraszamy do zapisów!

https://warmia.odnowa.org/weekendy/blizej-pelna-lacznosc-tato-net/