20240705 071702

Kto z nas nie zna pytania Piotra do Jezusa «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Odpowiedź Jezusa może wywoływać w nas bunt, niezrozumienie. Skąd się to bierze? Może właśnie dlatego, że nie do końca rozumiesz czym jest prawdziwe przebaczenie. 77 razy, nieskończoność… jakie to trudne, gdy ktoś rani cię kolejny raz.

Podczas tych rekolekcji zobaczysz, że przebaczenie wcale nie oznacza zgody na ranienie, na krzywdę. Ten wyjątkowy czas pokaże Ci czym jest prawdziwe przebaczenie. Zobaczysz, że przebaczenie jest potrzebne nie tylko osobie, która zawiniła, ale chodzi w nim najbardziej o Ciebie samego. Dostrzeżesz, że brak przebaczenia rani w szczególności  Ciebie. Zrozumiesz różnice przebaczenia a zapomnienia, czy samego pojednania. Przebaczenie jest w wielu przypadkach ogromnym trudem, ale jest możliwe. Dowiesz się co można zrobić, aby wejść na drogę przebaczenia…sobie, innym ludziom, Panu Bogu. A akt ten prowadzi do wolności. Chcesz być prawdziwie wolny? Być może Pan pokaże Ci konkretne miejsca braku przebaczenia w Twoim życiu.

A co najważniejsze…zatęsknisz za sercem, które chce przebaczyć….nie 7 razy…ale 77 razy .


Weekend rozpoczyna się w piątek o godz. 19:00, a kończy w niedzielę (w niedzielę w programie będzie również Msza św.). Prosimy nie planować wyjazdów w trakcie lub przed zakończeniem weekendu. Wyżywienie zapewniamy na miejscu. Zakwaterowanie od godz. 15.00 do 18.30, natomiast pierwszym posiłkiem będzie kolacja o godz. 19.00 w dniu rozpoczęcia. Należy zabrać ze sobą Pismo św., notatnik, obuwie do chodzenia w budynku.

Prosimy o ofiarę za zakwaterowanie i wyżywienie:
– bez pościeli – 280 zł/os.
– z pościelą – 300 zł/os.

Potwierdzenie przyjęcia na weekend wysyłamy sms-em na numer podany w zgłoszeniu. Po otrzymaniu potwierdzenia proszę niezwłocznie o wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł lub całej kwoty.

Osoby mogące wesprzeć Dzieło, prosimy o wniesienie ofiary o 100 zł większej.

Osoby, które nie dysponują wystarczającymi środkami, prosimy o kontakt, abyśmy mogli znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Opłata za weekendy/rekolekcje
Informujemy, że z powodu zmieniających się kosztów utrzymania opłata za rekolekcje może ulec zmianie.


PRZELEWU BANKOWEGO MOŻNA DOKONAĆ NA KONTO:

Ośrodek Rekolekcyjny Źródło Jakuba w Dobrym Mieście

ul. Orła Białego 30, 11-040 Dobre Miasto

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko + nazwa weekendu / rekolekcji

PKO BP SA oddział w Bartoszycach,
50 1020 3570 0000 2302 0026 7690