Naszą wspólnotę tworzą katolickie rodziny, siostry i bracia , którzy niejednokrotnie wiele lat są w Odnowie Charyzmatycznej. Jesteśmy zwykłymi rodzinami z dziećmi , Jedni mają ich trochę mniej , inni trochę więcej … Ale wszyscy zapragnęliśmy więcej formacji dla nas , konkretnej drogi naszego rozwoju , stąd powstała wspólnota i trwa od 2018r.

Wszyscy chcemy mieć szczęśliwy dom , szczęśliwą rodzinę , małżeństwa.

Nie od nas jednak zależy , czy będziemy długo żyli, ale od nas zależy, czy będziemy żyć razem szczęśliwie . Źródłem tego szczęścia, źródłem miłości jest Bóg.  Jesteśmy we wspólnocie po to , aby Bóg pomagał mam przekształcać nasze relacje rodzinne i małżeńskie w Miłość , zapraszając nas do ciągłego rozwoju.

   Odnowa Rodzinom , to wspólna droga do Nieba . Celem jest  budowanie relacji z Bogiem , która wzmacnia duchową więź między małżonkami.

   Co robimy ?
– razem uczestniczymy w Mszy Świętej i karminy się Chlebem Miłości
– wspólnie adorujemy Najświętszy Sakrament
– modlimy się za siebie nawzajem
– podejmujemy modlitwę w ustalonej intencji
– razem rozważamy Słowo Boże i medytujemy
– dzielimy się w małych grupach swoim życiem
– odwiedzamy się w swoich domach ,  uczestniczymy w rekolekcjach
……. by wspólnie poszukiwać tego, czego chce od nas Duch Święty , z zamiarem wprowadzania w życie Jego Woli.
   Jako żony i mężowie, matki i ojcowie, staramy się być otwarci na prowadzenie Ducha Świętego . Korzystamy ze świadectw, modlitw, wzajemnej obecności i wsparcia.
Bez Ducha Świętego, nasze działania pozostają bezowocne .
   Gdzie i kiedy się spotykamy ?
Spotykamy się w każdą drugą sobotę miesiąca , w Parafii św. Józefa w Olsztynie , od godz, 09:00 -15:00.  Obecnie liderami wspólnoty są Ewa i Grzegorz Chmielewscy.
W czasie każdego spotkania , nasze dzieci są obecne razem z nami . Opiekę nad nimi roztaczają zaprzyjaźnieni animatorzy.
Jeżeli nosicie w sobie pragnienie dołączenia do wspólnoty Odnowa Rodzinom , zapraszamy do kontaktu.