Otwórz menu

Akceptacja Siebie

Zgłoś się

Dostępne terminy:

20/07/2025 - 27/07/2025

Ofiara na cele rekolekcyjne: 700 zł

Pliki do pobrania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA AKCEPTACJĘ SIEBIE (1) Pobierz

Jeśli pomimo przeżycia „Uzdrawiania wspomnień”

  • przeżywasz niepewność wobec samego siebie;
  • nie czujesz się pewnie, zwłaszcza wobec nowych zadań, w nowym środowisku;
  • potrzebujesz ciągle nowych sukcesów i nie satysfakcjonuje Cię np. III miejsce;
  • niepokoją Cię sukcesy innych osób z Twojego środowiska;
  • masz poczucie, że powinieneś być inny

Te rekolekcje są dla Ciebie.

W swojej dynamice są podobne do „Uzdrawiania wspomnień”. Mogą w nich uczestniczyć osoby, które mają za sobą doświadczenie rekolekcji „Uzdrawianie wspomnień” i mają poczucie, że Pan Bóg uleczył bolesne doświadczenia związane z innymi ludźmi. Dlatego zgłoszenie się na te rekolekcje wiąże się z koniecznością wypełnienia ankiety, pomagającej w rozeznaniu sytuacji duchowej. Po rozpatrzeniu ankiety zostanie wysłana informacja zwrotna o przyjęciu na rekolekcje lub o nie przyjęciu.

Ankietę można pobrać z naszej strony lub wypełnić formularz w formie on.line.

Czas trwania rekolekcji: 7 dni


Rekolekcje rozpoczynają się w niedzielę o godz. 19:00, i kończą w niedzielę, między ok. godz. 12.00 Prosimy nie planować wyjazdów w trakcie lub przed zakończeniem rekolekcji. Wyżywienie zapewniamy na miejscu. Zakwaterowanie od godz. 15.00 do 18.30, natomiast pierwszym posiłkiem będzie kolacja o godz. 19.00 w dniu rozpoczęcia. Należy zabrać ze sobą Pismo św., notatnik, obuwie do chodzenia w budynku.

Prosimy o ofiarę za zakwaterowanie i wyżywienie:
– bez pościeli – 700 zł/os.
– z pościelą – 720 zł/os.

Potwierdzenie przyjęcia na weekend wysyłamy sms-em na numer podany w zgłoszeniu. Po otrzymaniu potwierdzenia proszę niezwłocznie o wpłacenie zaliczki w wysokości 100 zł lub całej kwoty.

Osoby mogące wesprzeć Dzieło, prosimy o wniesienie ofiary o 100 zł większej.

Osoby, które nie dysponują wystarczającymi środkami, prosimy o kontakt, abyśmy mogli znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Opłata za weekendy/rekolekcje
Informujemy, że z powodu zmieniających się kosztów utrzymania opłata za rekolekcje może ulec zmianie.


PRZELEWU BANKOWEGO MOŻNA DOKONAĆ NA KONTO:

Ośrodek Rekolekcyjny Źródło Jakuba w Dobrym Mieście

ul. Orła Białego 30, 11-040 Dobre Miasto

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko + nazwa weekendu / rekolekcji

PKO BP SA oddział w Bartoszycach,
50 1020 3570 0000 2302 0026 7690

Zgłoś się

Akceptacja siebie

Dane osobowe

Uwaga: Cała treść ankiety dostępna jest tylko osobie prowadzącej rekolekcje.
Stan cywilny(wymagane)
Chcę otrzymywać propozycje Ośrodka Rekolekcyjnego "Źródło Jakuba" na e-mail

Odprawione rekolekcje

(rok i miejsce) REO lub innne
(rok i miejsce), (jeśli uczestniczono powtórnie również prosimy wpisać)
(jeśli uczestniczono powtórnie również prosimy wpisać)
Po rekolekcjach kontynuowałem proces uzdrowienia w następujący sposób:(wymagane)
Uczestniczyłem w weekendzie „Po Uzdrowieniu wspomnień”(wymagane)

Poniższe zdania opisują relację z ojcem, matką lub obojgiem rodziców

Gdy staję wobec trudnych decyzji w życiu: radzę się ojca (lub matki) i robię to, co mi powie(wymagane)
Gdy staję wobec trudnych decyzji w życiu: nic nie mówię, decyzję podejmuję sam(wymagane)

Pomyśl, czy są osoby, poza rodzicami (tzn. wśród pozostałych członków rodziny, kolegów, znajomych, itd.), które w jakiś sposób Cię zraniły?

Jest ktoś, kogo unikam w kontaktach, we współpracy, itp.(wymagane)
Reaguję emocjonalnie, gdy inni wspominają tę osobę(wymagane)
Wydaje mi się, że aktualnie przeżywam boleśnie krzywdy(wymagane)
Wydaje mi się, że aktualnie przeżywam boleśnie krzywdy wyrządzone mi przez bliskie mi osoby(wymagane)

Dziękujemy za wypełnienie ankiety za pomocą fomularza zgłoszeniowego

Wróć do góry
Zamknij menu