Otwórz menu

Biblijne

Zgłoś się

Dostępne terminy:

15/07/2024 - 19/07/2024

Ofiara na cele rekolekcyjne: 530 zł

Prowadzący: s. Maria Emilia Kąkol pddm

Temat: KSIĘGA RUT – czyli historia o odkrywaniu zbawczego planu Boga na nasze życie


Podczas tych rekolekcji biblijnych będziemy zgłębiać treść i przesłanie starotestamentalnej Księgi Rut. Tytułowa bohaterka tej księgi jest jedną z pięciu kobiet, które pojawiają się w genealogii Jezusa (por. Mt 1,5).


Moabitka Rut pozostawia swoją ziemię, swoich rodaków, porzuca wszystko to, co w jakikolwiek sposób jest jej, aby stać się darem dla innych i aby odnaleźć w końcu samą siebie. Rut czyni swoją wiarę w tego samego Boga, w którego wierzy jej teściowa Noemi, i czyni to właśnie w takim momencie życia, który jest raczej naznaczony brakiem poczucia towarzyszenia Boga i zniechęceniem. Rut jednak jest zdolna do doskonałej miłości i czyni ze swojego doświadczenia życiowego spotkanie z Bogiem Izraela, odnajduje swój własny język relacji z Bogiem, zakochuje się w Nim i czyni Go swoim Bogiem już na zawsze. Ta droga, którą przeszła Rut, może być przypowieścią o drodze codziennej każdego z nas, którzy w naszym życiu ciągle płyniemy pośród wód spokojnych, ale też i pośród niespodziewanych życiowych burz.


Podczas tych rekolekcji, pochylając się nad Księgą Rut, będziemy chcieli dostrzec jak w pewien tajemniczy sposób także nasze życie jest zapisane w świętym tekście Biblii. Będziemy ćwiczyć się w patrzeniu na nasze życie oczami Boga oraz w dostrzeganiu w naszym życiu i w naszych relacjach działania Bożego. Spróbujemy przyjrzeć się też naszym wyborom i zapytać się siebie o naszą wiarę, o nasze bycie wierzącymi, o naszą drogę życia we wspólnocie Kościoła i o to jak możemy świadomiej żyć naszym chrztem świętym każdego dnia. Za wzorem bohaterów biblijnych, także i my postaramy się dostrzec, uznać i przyjąć ten opatrznościowy plan zbawienia, jaki Bóg ma dla każdego z nas.


W historii Rut pojawia się też pytanie, z którym musi się zmierzyć każdy, kto prawdziwie szuka Boga: gdzie jest Bóg kiedy się cierpi? Odkryjemy, że ta pozorna nieobecność Boga jest – z woli Bożej – miejscem pedagogicznym, miejscem wzrostu, koniecznym, aby sprawić, że człowiek będzie miał możliwość uczynić Boga obecnym poprzez swoje działanie, żyjąc przykazaniem miłości miłosiernej, które Jezus dał swoim uczniom (por. J 13). Tekst biblijny pokazuje nam jak Noemi – doświadczająca dramatu pustki, bezsensu i braku tego, co konieczne do życia – na koniec historii odnajduje się w zupełnie innej, odmienionej sytuacji: jest pełna, nasycona i posiada potomstwo, czyli przyszłość. To wszystko Bóg realizuje dzięki Rut, ponieważ ona dokonała w swoim życiu ogromnie ważnego i odważnego wyboru: „kocha” (por. Rt 4,15). Rut uczy nas, że zamiast zamykać się w zgorzknieniu, doświadczając pozornej nieobecności Boga, możemy wybrać to, by uczynić Boga obecnym, żyjąc tak jak On nas uczy, w duchu tego, jaki wzór nam zostawił: kochać jedni drugich, tak jak On nas ukochał w Chrystusie (por. J 15,9-17). W czasie tych rekolekcji postaramy się dostrzec i odczuć milczącą, dyskretną, ale wierną i pełną troski obecność Boga w naszej osobistej historii. Pięknie jest szukać obecności Boga nie tylko po to, aby pomógł nam rozwiązać nasze problemy, ale przede wszystkim, aby wiedzieć, że zawsze jest blisko nas i aby czuć na sobie Jego pełen życzliwości wzrok, który daje nam siłę w każdych okolicznościach życia.
Zastanowimy się też jak możemy pomagać wielu współczesnym Noemi – osobom, które żyją (a raczej wegetują) jakby zablokowane w egzystencjalnym i duchowym marazmie. Możemy bowiem współpracować z Bogiem w dziele odradzania takich osób, jeśli tylko – jak Rut – uczynimy nasze życie posługą innym. Dlatego też będziemy uczyć się doceniać każdy fragment naszego życia w prawdzie, z wdzięcznością i w wolności, aby dzięki temu stawać się wierzącymi, którzy coraz bardziej świadomie przeżywają swoje powołanie chrzcielne: własne kapłaństwo powszechne, własne zaangażowanie królewskie, własną misję prorocką. Każdy ochrzczony może i powinien uczynić ze swego życia posługę chrzcielną, a przez to dać swój własny i niezastąpiony wkład w misję Kościoła w świecie. To właśnie nasze życie przeżywane jako dar z siebie dla dobra i zbawienia innych jest drogą, aby wypełniać nasze kapłaństwo chrzcielne, które czyni nas prorockim znakiem Królestwa Bożego, które już jest pośród nas i które realizuje się w życiu każdego z nas.

Rekolekcje biblijne


PODSTAWOWE INFORMACJE:

Rekolekcje rozpoczynają się w poniedziałek a kończą się we piątek Prosimy nie planować wyjazdów w trakcie lub przed zakończeniem weekendu. Wyżywienie zapewniamy na miejscu. Zakwaterowanie od godz. 15.00 do 18.30, natomiast pierwszym posiłkiem będzie kolacja o godz. 19.00 w dniu rozpoczęcia. Należy zabrać ze sobą Pismo św., notatnik, obuwie do chodzenia w budynku.

Prosimy o ofiarę za zakwaterowanie i wyżywienie:
– bez pościeli – 530 zł/os.
– z pościelą – 550zł/os.

Potwierdzenie przyjęcia na weekend wysyłamy sms-em na numer podany w zgłoszeniu. Po otrzymaniu potwierdzenia proszę niezwłocznie o wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł lub całej kwoty.

Osoby mogące wesprzeć Dzieło, prosimy o wniesienie ofiary o 100 zł większej.

Osoby, które nie dysponują wystarczającymi środkami, prosimy o kontakt, abyśmy mogli znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Opłata za weekendy/rekolekcje
Informujemy, że z powodu zmieniających się kosztów utrzymania opłata za rekolekcje może ulec zmianie.


PRZELEWU BANKOWEGO MOŻNA DOKONAĆ NA KONTO:

Ośrodek Rekolekcyjny Źródło Jakuba w Dobrym Mieście

ul. Orła Białego 30, 11-040 Dobre Miasto

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko + nazwa weekendu / rekolekcji

PKO BP SA oddział w Bartoszycach,
50 1020 3570 0000 2302 0026 7690

Zgłoś się

Biblijne

Chcę otrzymywać propozycje Ośrodka Rekolekcyjnego "Źródło Jakuba" na e-mail
Wróć do góry
Zamknij menu