Historia Ośrodka Odnowy w Duchu św. „Źródło Jakuba” znajdującego się w Dobrym Mieście rozpoczęła się 1 listopada 1995r.

Na prośbę pierwszych koordynatorów  – ks. Marka Proszka i Grzegorza WróblaKsiądz Arcybiskup Edmund Piszcz przekazał grupom modlitewnym jedno skrzydło mieszkalne kolegiaty.

Zabytkowy gotycki budynek stał się miejscem formacji – jak się później okazało – nie tylko wspólnot z naszej Archidiecezji, ale także z Metropolii Warmińskiej i grup charyzmatycznych z całej Polski.

Stan pomieszczeń, jaki zastaliśmy pozostawiał bardzo wiele do życzenia. Weszliśmy w przestrzeń, gdzie brakowało dosłownie wszystkiego. Jednak to było mało istotne. Liczyło się miejsce, które powoli stawało się Domem i dawało możliwość wzrastania w wierze.

Po poprzednikach (seminarium duchowne, szkoła podstawowa) zostały nam nazwy pokoi (synów starotestamentalnego Jakuba). Oczywistym stało się, że Dom będzie nosił nazwę „Źródło Jakuba” (studnia na środku podwórza przesądziła o tym).

Sercem Domu jest kaplica z przepięknym gotyckim sklepieniem kryształowym. To ona była i jest świadkiem cudów nawróceń, uzdrowień duchowych, przemiany ludzkich serc.

Grupy modlitewne Archidiecezji Warmińskiej przyjęły formację wymodloną, rozeznaną i wypracowaną przez jedne z pierwszych osób (kapłanów i świeckich), którzy w Polsce doświadczyli łaski Odnowy.

 Jest to droga Centrum Formacji „Wieczernikw Magdalence (CF„Wieczernik”).

Nim podjęliśmy formację w naszym Domu, jeździliśmy do Magdalenki. Po uprzednim przeżyciu rekolekcji i weekendów – odpowiedzialni za CF „Wieczernik” przekazywali je nam do prowadzenia u siebie.  Na początku przyjeżdżali do nas i wprowadzali nas w posługę.

Rekolekcje, które wprowadzają w doświadczenie duchowe Odnowy to: Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO). Następny etap – Uzdrawianie Wspomnień (UW). Dalej proponowana jest Akceptacja Siebie (AS) oraz Szkoła Animatora (SzA) kończąca się fundamentem Ćwiczeń Duchowych prowadzonych przez jednego z twórców CF „Wieczernik” ks. Andrzeja Grefkowicza. Wszystkie one są propozycją naszego Domu.

CF „Wieczernik” wychodzi z inicjatywą dalszej drogi rozwoju duchowego przez podjęcie kolejnych tygodni Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego z Loyoli. Korzysta z niej znaczna część członków naszych grup modlitewnych, pragnących rozwijać swoje życie wiary.

Formacja uzupełniana jest o weekendy pomagające praktycznie i właściwie w nic posługiwać i wzrastać.

Ośrodek „Źródło Jakuba” stał się miejscem spotkań liderów i odpowiedzialnych nowo powstających grup modlitewnych Archidiecezji.

Kolejne lata to rozeznawanie i wypracowywanie zasad funkcjonowania Domu i wspólnot w zgodzie, jedności, za wiedzą i błogosławieństwem Pasterzy Archidiecezji.

Zasady te pozwalają na wybór koordynatorów – kapłanów i świeckich, którzy otrzymują misję i błogosławieństwo do posługi od naszych biskupów.

Do tej pory (rok 2024) funkcję koordynatorów pełnili: ks. Marek Proszek, ks. Andrzej Migrała, ks. Marcin Wrzos, ks. Dawid Szczepkowski. Świeccy to: Grzegorz Wróbel, Maciej Kusior, Magdalena Sztelman, Anna Oleksiak, Agnieszka Fligga, Mariusz Sztychmiler i Justyna Tyburska.

Nasz Dom rekolekcyjny był istotnym miejscem przygotowywania i rozesłania kapłanów oraz świeckich liderów wszystkich ruchów przebudzeniowych do dzieła ewangelizacji Archidiecezji Warmińskiej. Objęła ona wszystkie parafie naszej Archidiecezji. Były to lata 2012 – 2015.

Ośrodek rekolekcyjny „Źródło Jakuba” z formacją „Wieczernikową” jest główną drogą rozwoju i życia duchowego członków naszych grup modlitewnych. Jednak zmieniająca się rzeczywistość sprawia, że rozeznajemy i podejmujemy inne, dodatkowe formy pozwalające nam wzrastać duchowo.

Posługę w naszym Domu podejmowali i podejmują kapłani naszej Archidiecezji związani z ruchem Odnowy, którzy często najpierw sami z łaski tej drogi formacji korzystali.

Przez lata staraliśmy się dbać o Dom. Przeprowadzonych zostało mnóstwo remontów (małych i dużych). Jedynym źródłem dochodów były i są wpłaty uczestników formacji korzystających z oferty Domu i dobrowolne wpłaty ofiarodawców. Tak dzieje się do dnia dzisiejszego.

Ośrodek rekolekcyjny był i pozostaje miejscem, gdzie co kilka lat spotykają się wszystkie grupy modlitewne Archidiecezji na swoich Świętach Jedności i Kongresach Metropolitalnych.

Dom gościł min. Koordynatorów krajowych – kapłanów i świeckich – ks. Andrzeja Grefkowicza, ks. Wojciecha Nowackiego, ks. Sławomira Płusę, Małgorzatę Stułę – Topolską, Norberta Dawidczyk. Z posługą był także ojciec Grzegorz Ginter  SJ. Gościliśmy również innych, których nie sposób wymienić.

Wszyscy oni dzielili się doświadczeniem ducha Bożego w Domu i chętnie tu wracają.

„Źródło Jakuba” to też miejsce gdzie, przez lata odbywa się formacja przygotowująca narzeczonych do sakramentu małżeństwa. To miejsce gdzie, podejmowana jest formacja młodych oraz rodzin i małżeństw związanych z ruchem Odnowy.

„Źródło Jakuba” to miejsce będące rzeczywiście źródłem i sercem grup modlitewnych. Jest błogosławieństwem dla nas i naszej Archidiecezji.

Oby dobry Bóg pozwolił nam czerpać z niego według Swojej świętej woli.