Otwórz menu

Dla narzeczonych

Zgłoś się

Dostępne terminy:

08/11/2024 - 10/11/2024

Ofiara na cele rekolekcyjne: 500 zł

Rekolekcje dla Narzeczonych to program przygotowujący do przyjęcia sakramentu małżeństwa.

Podstawową metodą pracy rekolekcji dla narzeczonych jest praca własna narzeczonych we dwoje. Inspirują do niej wprowadzenia i świadectwa małżeństw prowadzących i kapłanaów – animatorów Spotkań Małżeńskich. Uczestnicy – w swoich parach – mają możliwość pełniejszego poznania swoich cech osobowości, oczekiwań, ustalenia wspólnej hierarchii ważności spraw w życiu, uczą się jak rozwiązywać konflikty i jak budować autonomię swojego związku. Odkrywają czym jest naprawdę sakrament małżeństwa, rozpoznają miejsce wiary w swoim życiu. Dowiadują się podstawowych spraw z zakresu nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie.

Rekolekcje przeznaczone są zarówno dla narzeczonych jak i par chodzących ze sobą, nie mających jeszcze ustalonej daty ślubu, ale poważnie myślących o małżeństwie. Wieczory dla Zakochanych i Rekolekcje dla Narzeczonych spełniają warunki katechezy przedmałżeńskiej.

Uczestnicy Rekolekcji dla Narzeczonych otrzymują zaświadczenia
potrzebne przy składaniu dokumentów w kancelarii parafialnej przed zawarciem związku małżeńskiego.

Rekolekcje dla Narzeczonych spełniają wymagania Kościoła w zakresie katechez przedmałżeńskich, zaś w niektórych ośrodkach także w zakresie wizyt w poradniach rodzinnych. Natomiast Rekolekcje dla Narzeczonych, spełniają te wymagania jedynie w zakresie katechez przedmałżeńskich. Przygotowanie w zakresie naturalnych metod rozpoznawania okresów płodności, podobnie jak na wszystkich innych kursach przedmałżeńskich, prowadzone jest przy parafiach lub na specjalnych kursach. Uczestników Rekolekcji dla Narzeczonych prosimy o szczegółowe poinformowanie się o tym u osób przyjmujących zgłoszenia na Rekolekcje dla Narzeczonych.

Program ma na celu między innymi:

  • nauczenie się dialogu jako drogi wzajemnego poznawania się zarówno w czasie chodzenia ze sobą, w narzeczeństwie jak i w ewentualnym przyszłym małżeństwie,
  • lepsze poznanie cech osobowościowych, oczekiwań, planów, poglądów, postaw życiowych osób planujących wspólne życie,
  • pełniejsze zrozumienie znaczenia sakramentu małżeństwa i słów przysięgi małżeńskiej,
  • przeanalizowanie na ile plany wspólnego życia małżeńskiego są właściwe i dojrzałe.

W rekolekcjach można uczestniczyć tylko parami (koszt uczestnictwa 500 zł od pary). Prowadzą je: małżeństwo i ksiądz a także animatorzy Spotkań Małżeńskich.

ZGŁOSZENIA NA REKOLEKCJE DLA NARZECZONYCH:

Mirka i Wojtek Wiśniewscy tel. (89) 646-47-90 e-mail: kopernik11@poczta.fm

Wróć do góry
Zamknij menu