Otwórz menu

Szkoła Animatora rok I

Zgłoś się

Dostępne terminy:

27/07/2025 - 03/08/2025

Ofiara na cele rekolekcyjne: 700 zł

Pliki do pobrania

KARTA KWALIFIKACYJNA SZKOŁY ANIMATORA Pobierz

Opis:

Rekolekcje „Szkoła Animatora” są kontynuacją podstawowej formacji dla uczestników grup Odnowy. Łącznie z wcześniejszymi etapami formacji, rekolekcje te przygotowują do bardziej owocnego odprawienia Ćwiczeń Ignacjańskich prowadzonych przez Księży Jezuitów. (Są to rekolekcje, a nie „szkoła”, w której zdobywa się jakąś wiedzę, jednak zachowujemy tradycyjną nazwę, ponieważ podstawowe treści i dynamika pozostają nie zmienione od początku prowadzenia „Szkoły Animatora”). Są one dwuletnim programem formacyjnym dla wszystkich pragnących pogłębić swe życie duchowe, a szczególnie dla osób pragnących duchowo przygotować się do podejmowania różnego rodzaju posługi w grupie modlitewnej, czy też apostolstwa w świecie.

„Szkoła Animatora” łączy w sobie formację intelektualną i duchową. Formacja duchowa wprowadza na drogę „drugiego nawrócenia”, polegającego na stałej przemianie człowieka, który umiera dla siebie, a otwiera się na zbawcze działanie Chrystusa. Formacja intelektualna jest wprowadzeniem w istotne treści dotyczące Odnowy w Duchu Świętym, roli animatora, sposobów pracy w grupie.

Na rekolekcje „Szkoła Animatora” przyjmowane są osoby, które przeszły etap podstawowego uzdrowienia wewnętrznego, czyli m.in. uczestniczyły w rekolekcjach „Uzdrowienie wspomnień” (wskazane jest, aby również w „Akceptacji siebie”) oraz przeszły kilkuletnią formację w grupie modlitewnej (5 lat) – od czasu ich uczestniczenia w REO.

Wskazane jest, aby od rekolekcji Uzdrawianie Wspomnień (podejmowanych pierwszy raz) minął przynajmniej 1 rok.

Na rekolekcje „Szkoła Animatora” przyjmowane są osoby do 60 roku życia.

Rekolekcje „Szkoła Animatora” to cykl 2 – letni. Odbywać się one będą w formie tygodniowej (1 tydzień jeden rok, 2 tydzień w drugim roku).

Poza tym w programie „Szkoły” przewidziana jest „praktyka” – posługa jako animator na tygodniowych rekolekcjach REO (w domu rekolekcyjnym) oraz odprawienie, po II roku „Szkoły”, Ćwiczeń Ignacjańskich indywidualno-grupowych prowadzonych przez Centrum Formacji „Wieczernik”, a także zalecany jest udział w weekendach formacyjnych: O Spotkaniu Modlitewnym, O Posłudze Prorockiej.

KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ NALEŻY POBRAĆ ZE STRONY, PONIEWAŻ POTRZEBNA JEST OPINIA LIDERA O UCZESTNIKU SZKOŁY, A NASTĘPNIE WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ ODSYŁAMY ZWYKŁĄ POCZTĄ NA ADRES OŚRODKA.

Adres:

Ośrodek Rekolekcyjny Odnowy w Duchu Świętym

ul. Orła Białego 30

11-040 Dobre Miasto

Świadectwa uczestników

Wróć do góry
Zamknij menu